Aktualności

Grant na wsparcie w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „RAZEM dla DPS”

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego prowadzące Dom Pomocy Społecznej w Moryniu informuje o otrzymaniu grantu na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. RAZEM dla DPS, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w Środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zapytanie ofertowe (DPS.1.K.Z.O.-RDB2/20)- remont drogi dojazdowej do Budynku nr 2

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie remontu drogi łączącej Budynek nr 2 z pozostałym terenem placówki . Termin składania ofert upływa z dniem 31.07.2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w plikach do pobrania.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zamieszczone są pod adresem : dpsmoryn.pl/page/4/ – Wykonawca składając ofertę potwierdza zapoznanie się z ich treścią.

SERWIS URZĄDZEŃ KOTŁOWNI OLEJOWEJ -ZAPYTANIE OFERTOWE

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu zaprasza do składania ofert w zakresie serwisu urządzeń kotłowni olejowej, funkcjonującej przy Domu Pomocy Społecznej w Moryniu

Zakres serwisu

Kotłownia olejowa:

 1. Analiza spalin
 2. Regulacja palnika
 3. Czyszczenie kotłów
 4. Sprawdzenie ustawień automatyki
 5. Sprawdzenie urządzeń peryferyjnych(instalacja paliwowa, stabilizator ciśnienia , uzdatniacz wody )
 6. Sprawdzenie drożności układu paliwowego.
 7. Czyszczenie filtra siatkowego, kołnierzowego:  dn. 100 – szt. 1

Urządzenia  na wyposażeniu kotłowni:

 • Kocioł olejowy – STREBEL – Ru 1S-5      /250 kW – 1 szt.
 • Kocioł olejowy – De Dietrich – GT 339      /250 kW – 1 szt.
 • Stabilizator ciśnienia – HYDROCAL – Typ 0,3 – 1 szt.
 • Uzdatniacz wody technologicznej  – VITECO – 1 szt.

Instalacja solarna (pojemność instalacji : 150 litrów):

 1. Sprawdzenie ustawień automatyki
 1. Zabezpieczenie przed mrozem – należy sprawdzać odporność na zamarzanie płynu solarnego za pomocą refraktometru.
 2. W razie spadku odporności płynu na zamarzanie do temperatury wyższej niż -20°C należy go wymienić i ponownie odpowietrzyć cały układ.
 3. Ciśnienie w instalacji – należy kontrolować ciśnienie robocze w instalacji solarnej.
 4. Naczynie wzbiorcze – należy sprawdzać ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego. W tym celu należy odłączyć naczynie od instalacji i dokonać pomiaru ciśnienia. Ciśnienie wstępne powinno być o 0,3 bar niższe od ciśnienia napełnienia instalacji.

Urządzenia instalacji solarnej:

 • Panel słoneczny płaski KS2200 TP AC / …. – 30 szt.
 • Moduł rozdzielający WHI sol/heat / wielkość 40#1  – szt. 1
 • Moduł świeżej wody  WHI freshaqua 90 90 l/min    – szt. 2

Podsumowanie

Termin wykonania usługi : nie później niż  10.07.2020 r.

Zakończenie prac serwisowych wykonawca udokumentuje stosownym protokołem/protokołami, co będzie podstawą do uiszczenia zapłaty przez Zlecającego na konto  Wykonawcy wskazane w fakturze Vat.

Protokół  musi zawierać wyszczególnione  informacje o czynnościach serwisowych przeprowadzonych w zakresie urządzeń kotłowni olejowej (pkt. 1-6 ) oraz  w zakresie instalacji solarnej ( pkt 1- 5 )

Ofertę Wykonawca przedstawi w punktach , wyszczególniając koszt poszczególnych czynności oraz koszt dojazdu – jeśli takie występują.

Zamawiający  zastrzega, iż za wady powstałe w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego serwisu odpowiedzialność ponosi wykonawca.

Ceny za wykonanie poszczególnych usług wchodzących w zakres serwisu powinny być przedstawione jako:  ceny netto  .

Stawka Vat  wynosi 8%.

Oferty należy składać do dnia 26.06.2020 r. na adres: dps.moryn.zamowienia@wp.pl

Dane zamawiającego :

Dom  Pomocy Społecznej

ul. Rynkowa 27

74-503 Moryń

NIP : 858-17-133-57

Osoba do kontaktów w powyższej sprawie : Janusz Jackowski , tel. 505 272 287

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania na dostawę artykułów spożywczych(DPS 1K.345-ZO-01/20)

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu powiadamia o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie -zapytanie ofertowe- na dostawę artykułów spożywczych:

W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty następujących Wykonawców:

(symbolem „**” oznaczono najkorzystniejszą ofertę)

 • ROŚLINY UPRAWNE, PRODUKTY WARZYWNICTWA I OGRODNICTWA

Wpłynęła jedna oferta :

Handel Hurtowy; Dariusz Łukasiewicz; ul. Myśliborska 1A; 66-432 Baczyna**

Cena netto oferty : 50156,00zł /  Cena brutto : 52844,10 zł   –  100 pkt.

 • PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE

Wpłynęła jedna oferta :

MADAR ; Dariusz Watral;  ul. Floriana Krygiera  1; 71-001  Szczecin **

Cena netto oferty : 167033,00 zł /  Cena brutto : 175384,65  zł  –   100 pkt.

 • PRODUKTY MLECZARSKIE  

Wpłynęły dwie oferty :

1)„HARSIO-BELLMAR”; ul. Kardynała Wyszyńskiego 38; 66-400 Gorzów Wlkp. **

Cena netto oferty : 103482,40 zł /  Cena brutto : 108822,20  zł   –  100 pkt

2)Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego, al. Wojska Polskiego 198F; Szczecin

Cena netto oferty : 112853,85 zł /  Cena brutto : 118431,75  zł   –  92 pkt.

 • JAJA SPOŻYWCZE

Wpłynęły trzy oferty :

1)„HARSIO-BELLMAR”; ul. Kardynała Wyszyńskiego 38; 66-400 Gorzów Wlkp. **

Cena netto oferty : 30060,00  zł /  Cena brutto : 3213,00  zł   –  100 pkt.

2) Handel Hurtowy; Dariusz Łukasiewicz; ul. Myśliborska 1A;66-432 Baczyna

Cena netto oferty : 3240,00 zł /  Cena brutto : 3402,00  zł      –   94 pkt.

3) „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ; ul. Żołnierska 20a ; 52-800 Kalisz

Cena netto oferty : 4860,00 zł /  Cena brutto : 5103,00  zł     –   63 pkt.

 • RYBY ŚWIEŻE, PRZETWORZONE ORAZ ŚLEDZIE 

      Wpłynęła jedna oferta :

       PHU „FALA” Grzegorz Romanowski ; ul. Podmiejska Boczna 12 ; 66-400 Gorzów Wlkp. **

Cena netto oferty : 19622,83 zł /  Cena brutto : 20603,98  zł   –  100 pkt.

 • MROŻONKI 

Wpłynęły dwie  oferty :

    1) PHU „FALA” Grzegorz Romanowski ; ul. Podmiejska Boczna 12 ; 66-400 Gorzów Wlkp.

Cena netto oferty : 13485,50  zł /  Cena brutto : 14159,78  zł  – 99 pkt.

    2) „BAMBINO” S.C. ; M. Lewandowski, D. Lewandowski ; ul. Jodłowa 6 ; 89-310 Łobżenica  **

Cena netto oferty : 13363,50  zł /  Cena brutto : 14031,63  zł   –  100 pkt.

 • ARTYKUŁY  Z PRZETWORZONEGO ZIARNA I SKROBI 

      Wpłynęła jedna oferta :

„POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ; ul. Żołnierska 20a ; 52-800 Kalisz **

Cena netto oferty : 4691,40 zł /  Cena brutto : 4928,60  zł    –  100 pkt.

 • ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE

Wpłynęły trzy oferty :

1) „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ; ul. Żołnierska 20a ; 52-800 Kalisz

       Cena netto oferty : 18217,06 zł /  Cena brutto : 20279,84  zł            –  98 pkt.

2)„HARSIO-BELLMAR”; ul. Kardynała Wyszyńskiego 38; 66-400 Gorzów Wlkp.

Cena netto oferty : 18723,69  zł /  Cena brutto : 20757,96  zł  –  97 pkt.

3) „UNIMA” Hurtownia Artykułów Spożywczych ; ul. Zdrojowa 4 ; 65-142 Zielona Góra **

Cena netto oferty : 18115,88  zł /  Cena brutto : 20060,13  zł  –   100 pkt.

 • PRZYPRAWY I ZUPY

Wpłynęły dwie  oferty :

1) „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ; ul. Żołnierska 20a ; 52-800 Kalisz **

Cena netto oferty : 4659,04 zł /  Cena brutto : 5098,58  zł  –   100  pkt.

2) „UNIMA” Hurtownia Artykułów Spożywczych ; ul. Zdrojowa 4 ; 65-142 Zielona Góra

Cena netto oferty : 9234,06  zł /  Cena brutto : 10060,53  zł   –  51  pkt.

 • ARTYKUŁY CUKIERNICZE

Nie wpłynęła żadna oferta .

 • PIECZYWO

Wpłynęła jedna oferta :

Piekarnia  Irena Adamska S.C.; Swochowo 37 ; 74-202 Bielice **

Cena netto oferty : 14581,50  zł /  Cena brutto : 15417,24  zł   –  100 pkt.

Z wykonawcami , których oferty otrzymały największe ilości punktów zostaną zawarte umowy, na warunkach zawartych we wzorze umowy niniejszego postępowania.

Uwaga do Zaproszenia do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE DPS 1K.345-ZO-01/20

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych nastąpiły zmiany treści załączników 2/5 , 2/8 oraz 2/9.

Aktualne załączniki są do pobrania z zakładki pliki do pobrania.

Załączniki 2/5 , 2/8/ oraz 2/9 zamieszczone wraz z ogłoszeniem z dnia 03.06.2020 zostają unieważnione.

Więcej o: Dom Pomocy Społecznej w Moryniu zaprasza do składania ofert na usługi kominiarskie w okresie 12 miesięcy.

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu zaprasza do składania ofert na usługi kominiarskie w okresie 12 miesięcy.

Osoby zainteresowane złożeniem oferty,  proszone są o kontakt:

 • pocztą elektroniczną na adres : dps.moryn@wp.pl,
 • lub telefonicznie , pod numerem  914 146 024 , wewn. 23 – w celu ustalenia  terminu oględzin, niezbędnych do sporządzenia oferty.
Więcej „Dom Pomocy Społecznej w Moryniu zaprasza do składania ofert na usługi kominiarskie w okresie 12 miesięcy.”