DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MORYNIU

+48 91 4 146 024 Ul. Rynkowa 27, 74-503 Moryń


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moryniu informuje o  treści ofert złożonych w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby DPS Moryń(DPS.1.K.345-02/19)Close