Grant na wsparcie w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „RAZEM dla DPS”

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego prowadzące Dom Pomocy Społecznej w Moryniu informuje o otrzymaniu grantu na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. RAZEM dla DPS, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w Środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Więcej o: Dom Pomocy Społecznej w Moryniu zaprasza do składania ofert na usługi kominiarskie w okresie 12 miesięcy.

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu zaprasza do składania ofert na usługi kominiarskie w okresie 12 miesięcy.

Osoby zainteresowane złożeniem oferty,  proszone są o kontakt:

  • pocztą elektroniczną na adres : dps.moryn@wp.pl,
  • lub telefonicznie , pod numerem  914 146 024 , wewn. 23 – w celu ustalenia  terminu oględzin, niezbędnych do sporządzenia oferty.
Więcej „Dom Pomocy Społecznej w Moryniu zaprasza do składania ofert na usługi kominiarskie w okresie 12 miesięcy.”
Więcej o: ZAKAZ ODWIEDZIN

ZAKAZ ODWIEDZIN

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moryniu informuje, że w związku  ze stwierdzonym w województwie zachodniopomorskim przypadkiem KORONAWIRUSA – WPROWADZA SIĘ ZAKAZ ODWIEDZIN (DO ODWOŁANIA).

Więcej „ZAKAZ ODWIEDZIN”