Dom Pomocy Społecznej w Moryniu ogłasza rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w formie – zapytanie ofertowe: na zadanie pn.: “Wymiana stolarki okiennej PCV w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu”

(ogłoszenie z dnia 27/07/2019 r. : http://dpsmoryn.pl/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zadanie-pn-wymiana-stolarki-okiennej-pcv-w-domu-pomocy-spolecznej-w-moryniu/ )
  1. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:
    „ASSKO”  OKNA DRZWIBRAMY ROLETY– ul. Jasna 3/20 ; 70-777 Szczecin.  Cena oferty (brutto) : 85903,20  zł .  Oferta w/w Wykonawcy obejmuje całościowo zakres wymiany stolarki określony w zapytaniu ofertowym.
  2. Oferty pozostałych Wykonawców:
  3. FRAMEX” Sp. z o.o., Sp. k. ; 73-108 Morzyczyn , ul. Szczecińska 2.  Cena oferty (brutto) : 85386,61 zł.  W/w Wykonawca powiadomił Zamawiającego o braku możliwości realizacji złożonej oferty. Ponadto oferta w/w Wykonawcy nie zawierała wymiany drewnianej stolarki drzwiowej.
  4. OKNA4EVER” Jakub Ostrowski; Przecław 149 A, 72-005 Przecław . Cena oferty (brutto) : 140190,48 zł . Oferta w/w Wykonawcy nie zawiera  wymiany drewnianej stolarki drzwiowej.