Historia domu

Zakład opiekuńczy w Moryniu powstał 1874 r. z inicjatywy dr. Christiana Friedricha Kocha, który był jego głównym fundatorem. Przeznaczony był dla ok. 80 dzieci (głównie sierot) i nosił nazwę „Kinderglück” („Szczęście Dzieci”). Pierwotnie składał się z jednego dużego, trójskrzydłowego budynku głównego oraz zespołu budynków pomocniczych. Zabudowania otoczone były rozległymi terenami zielonymi wykorzystywanymi do celów rekreacyjno-sportowych.

W 1903 r. przed głównym budynkiem zakładu ustawiono pomnik z popiersiem fundatora oraz figurami dwojga dzieci. Autorem pomnika był berliński rzeźbiarz Heinrich Wefing. Pomnik zachował się do dnia dzisiejszego.

Od 1949 r.  Dom Pomocy Społecznej w Moryniu prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego.Przeznaczony jest dla 120 niepełnosprawnych intelektualnie osób dorosłych.

Jest koedukacyjnym domem pobytu stałego, który zapewnia swoim mieszkańcom całodobową opiekę na poziomie obowiązującego standardu oraz zaspokaja indywidualne potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne i religijne.

Dając swe serce, obecność i kompetencje zawodowe oraz zapewniając poszanowanie ludzkiej godności pomagamy wszystkim potrzebującym.