Zaproszenie do składania ofert

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (18/10/2023 r.):

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty częściowe , złożone przez : MK S.C. Raciborski, Rączka; z siedzibą przy ul. Ogińskiego 14/2A ; 71-431 Szczecin. Wartość oferty częściowej  „A”  – Wymiana balustrady na czapie komina oraz Naprawa i konserwacja drabiny wyłazowej komina, wynosi : 42 660,00 zł  brutto ; Wartość oferty częściowej B”-Remont i konserwacja obejm kominowych, wynosi : 5 940,00 zł  brutto . W dniu 16/10/2023 r. Z w/w firmą została zawarta umowa na wykonanie prac określonych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert .

Nazwa zadania: Remont elementów komina kotłowni DPS w Moryniu
1. Dane zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej; ul. Rynkowa 27; 74-503 Moryń; NIP: 858-17-57-133; email: dps.moryn.zamowienia@wp.pl ; strona internetowa: http://dpsmoryn.pl/ , tel.: 91 414 60 24
2. Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-naprawcze na kominie kotłowni olejowej, funkcjonującej w DPS Moryń. Zakres zamówienia obejmuje następujące zadania:
A. Wymiana balustrady na czapie komina oraz naprawa i konserwacja drabiny wyłazowej komina
B. Remont i konserwacja obejm kominowych.
3. Termin realizacji zamówienia : 30/11/2023 r.

Szczegóły dotyczące zasad udziału w postępowaniu oraz opis przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku scalającym dokumenty niniejszego postępowania.

Poszukiwanie spadkobierców po zmarłej mieszkance

OGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu poszukuje spadkobierców zmarłej mieszkanki:

Pani

EMILII EWY MAŁEK

Urodzonej 23.11.1948r. w miejscowości Żuków Kolonia

Córka: Katarzyny Siczek i Andrzeja Małek

Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłego po przedłożeniu przez nich prawomocnego Postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku. Niepodjęcie depozytu spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą z dnia 18.10.2006r. (Dziennik Ustaw nr 208 poz. 1537 z dnia 21.11.2006r.) o likwidacji niepodjętego depozytu.

Poszukiwanie spadkobierców po zmarłych mieszkańcach

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu poszukuje spadkobierców po zmarłych mieszkańcach :

Pani MIŚKOWIEC STANISŁAWA

Urodzona 02.05.1951r. w miejscowości Zawoja

Córka; Anny Papierz i Sylwestra Miśkowiec

Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłego po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku. Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własności Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą z dnia 18.10.2006r.(Dziennik Ustaw nr 208 poz.1537 z dnia 21.11.2006r.)o likwidacji niepodjętego depozytu.

Pan LOTYS  LESZEK

Urodzony 22.02.1954r.. w miejscowości Szczecin

Syn Ludwiki Lotys , Józefa Wyrwas

Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłego po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku. Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własności Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą z dnia 18.10.2006r.(Dziennik Ustaw nr 208 poz.1537 z dnia 21.11.2006r.)o likwidacji niepodjętego depozytu.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania dotyczącego dostawy pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu(nr sprawy : DPS 1.K. 02/BUS/2022 )

Pomocy Społecznej w Moryniu informuje, że w ramach w/w postępowania wpłynęła jedna oferta złożona przez Wykonawcę:

GREEN WAY-Kamila Sadowska

Makówka, ul. Chmielna 68 G

05-825 Grodzisk Mazowiecki

– cena netto oferty – 158 000 zł

-cena brutto – 194 340 zł

– oferowany pojazd , to : Ford Transit Custom

Z w/w Wykonawcą wkrótce zostanie zawarta umowa regulująca warunki dostawy.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych (nr sprawy DPS 1.K. 02/BUS/2022)

W dniu 11/05/2022 r., o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, złożona przez Wykonawcę: GREEN WAY-Kamila Sadowska, cena netto oferty – 158 000 zł, cena brutto – 194 340 zł. Oferowany pojazd , to : Ford Transit Custom . Po dokonaniu szczegółowej analizy oferty, Zamawiający podejmie decyzję dotyczącą przystąpienia do zawarcia umowy.

Ogłoszenie

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu ogłasza unieważnienie postępowania prowadzonego  w trybie:  Zapytanie ofertowe – dotyczące dostawy pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych- nr sprawy DPS 1.K. 01/BUS/2022

Powód unieważnienia postępowania : w wymaganym terminie(21/04/2022 r. , do godz. 10:30)nie wpłynęła żadna oferta.

OGŁOSZENIE dotyczące Dostawy pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych   na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu

W dniu 07/04/2022 r. do treści zaproszenia dołączono odpowiedzi na zapytania Wykonawców oraz zamieszczono uaktualniony formularz załącznika nr 1 – Deklaracja zgodności

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:

http://dpsmoryn.pl/dostawa-pojazdu-do-przewozu-osob-niepelnosprawnych-na-potrzeby-domu-pomocy-spolecznej-w-moryniu-zaproszenie-do-skladania-ofert/

Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu informuje o zmianie treści zaproszenia  do składania ofert w postępowaniu :  DPS 1.K.01/BUS/2022   (http://dpsmoryn.pl/dostawa-pojazdu-do-przewozu-osob-niepelnosprawnych-na-potrzeby-domu-pomocy-spolecznej-w-moryniu-zaproszenie-do-skladania-ofert/). Zmiany  dotyczą wydłużenia terminu składania ofert oraz terminu realizacji zamówienia.

Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu -Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Postępowanie prowadzone w trybie:  Zapytanie ofertowe

– dotyczące dostawy pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych

 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu

nr sprawy DPS 1.K. 01/BUS/2022

Środki na zakup pojazdu współfinansowane przez  PFRON

W dniu 07/04/2022 r. do treści zaproszenia dołączono odpowiedzi na zapytania Wykonawców oraz zamieszczono uaktualniony formularz załącznika nr 1 – Deklaracja zgodności

Poszukiwanie spadkobierców po zmarłym mieszkańcu

OGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu poszukuje spadkobierców n/w zmarłego Mieszkańca :

Pani :

Jadwigi Laszczyk

urodzonej 19.05.1945 roku w miejscowości : Dębowa Góra- Kolonia

córka Józefa, Zofii

Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłego po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku. Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą z Dnia 18.10.2006 r. (Dziennik Ustaw nr 208 poz1537 z dnia 21.11.2006 r.) o likwidacji niepodjętego depozytu.

Moryń, dnia 26.05.2021 r.