Zaproszenie do składania ofert na dostawę samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych (nr sprawy DPS 1.K. 02/BUS/2022)

W dniu 11/05/2022 r., o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, złożona przez Wykonawcę: GREEN WAY-Kamila Sadowska, cena netto oferty – 158 000 zł, cena brutto – 194 340 zł. Oferowany pojazd , to : Ford Transit Custom . Po dokonaniu szczegółowej analizy oferty, Zamawiający podejmie decyzję dotyczącą przystąpienia do zawarcia umowy.

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf _Zaproszenie do składania ofert 172 KB 840
pdf Zał_nr_1_Deklaracja zgodności 269 KB 837
pdf Zał_nr_2_formularz_oferty 592 KB 812
pdf Zał_nr_3_Wzór umowy BUS 582 KB 823