Ogłoszenie

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu ogłasza unieważnienie postępowania prowadzonego  w trybie:  Zapytanie ofertowe – dotyczące dostawy pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych- nr sprawy DPS 1.K. 01/BUS/2022

Powód unieważnienia postępowania : w wymaganym terminie(21/04/2022 r. , do godz. 10:30)nie wpłynęła żadna oferta.