Poszukiwanie spadkobierców po zmarłych mieszkańcach

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu poszukuje spadkobierców po zmarłych mieszkańcach :

Pani MIŚKOWIEC STANISŁAWA

Urodzona 02.05.1951r. w miejscowości Zawoja

Córka; Anny Papierz i Sylwestra Miśkowiec

Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłego po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku. Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własności Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą z dnia 18.10.2006r.(Dziennik Ustaw nr 208 poz.1537 z dnia 21.11.2006r.)o likwidacji niepodjętego depozytu.

Pan LOTYS  LESZEK

Urodzony 22.02.1954r.. w miejscowości Szczecin

Syn Ludwiki Lotys , Józefa Wyrwas

Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłego po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku. Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własności Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą z dnia 18.10.2006r.(Dziennik Ustaw nr 208 poz.1537 z dnia 21.11.2006r.)o likwidacji niepodjętego depozytu.

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Poszukiwanie spadkobierców czerwiec 2022 76 KB 1443