Poszukiwanie spadkobierców po zmarłym mieszkańcu

OGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu poszukuje spadkobierców n/w zmarłego Mieszkańca :

Pani :

Jadwigi Laszczyk

urodzonej 19.05.1945 roku w miejscowości : Dębowa Góra- Kolonia

córka Józefa, Zofii

Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłego po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku. Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą z Dnia 18.10.2006 r. (Dziennik Ustaw nr 208 poz1537 z dnia 21.11.2006 r.) o likwidacji niepodjętego depozytu.

Moryń, dnia 26.05.2021 r.