Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu -Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Postępowanie prowadzone w trybie:  Zapytanie ofertowe

– dotyczące dostawy pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych

 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu

nr sprawy DPS 1.K. 01/BUS/2022

Środki na zakup pojazdu współfinansowane przez  PFRON

W dniu 07/04/2022 r. do treści zaproszenia dołączono odpowiedzi na zapytania Wykonawców oraz zamieszczono uaktualniony formularz załącznika nr 1 – Deklaracja zgodności