Dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu informuje o zmianie treści zaproszenia  do składania ofert w postępowaniu :  DPS 1.K.01/BUS/2022   (http://dpsmoryn.pl/dostawa-pojazdu-do-przewozu-osob-niepelnosprawnych-na-potrzeby-domu-pomocy-spolecznej-w-moryniu-zaproszenie-do-skladania-ofert/). Zmiany  dotyczą wydłużenia terminu składania ofert oraz terminu realizacji zamówienia.