ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PEŁNIENIE USŁUG KOMINIARSKICH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MORYNIU

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego zaprasza do składania ofert na pełnienie usług kominiarskich w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

Podstawowe  informacje

Rodzaje i ilości  kanałów kominowych

  1. Spalinowy/ kotłownia olejowa – 2 szt.
  2. Wentylacyjny/kotłownia olejowa – 1 szt.
  3. Dymowy/kuchnia opalana węglem(kanał metalowy dwupłaszczowy , wyprowadzony na zewnątrz) – 1 szt.
  4. Kanały wentylacyjne ulokowane w pomieszczeniach mieszkalnych, administracyjnych, magazynowych i pozostałych – (łącznie około) 130 tzw. kratek

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną w celu uzgodnienia terminu oględzin niezbędnych do sporządzenia oferty. Oględziny  przeprowadzone będą w reżimie sanitarnym (Covid-19) w dniach roboczych w godz. 11:00 – 14:00 .

Kontakt telefoniczny : 91 4 146 024 wewn. 23, adres poczty elektronicznej : dps.moryn.zamowienia@wp.pl

Termin otwarcia ofert  01/02/2021 r. godz. 11:00 .

Termin składania ofert 01/02/2021 r. godz. 10:30.

Sposób oznaczenia oferty :  Koperta zawierająca ofertę powinna  być opisana: „OFERTA NA USŁUGI KOMINIARSKIE- NIE OTWIERAĆ PRZED  01/02/2021 GODZ. 11:00”

Sposób składania ofert : właściwie oznaczona koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana :     Dom Pomocy Społecznej ; ul. Rynkowa 27; 74:503 Moryń  -wysyłka listem poleconym /                                                   – lub dostarczona  osobiście/przez posłańca . Osobą upoważnioną do odbioru ofert( za pokwitowaniem) jest  Główna Księgowa DPS  w Moryniu.

Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
doc Formularz oferty 25 KB 2143
doc UMOWA WZÓR 29 KB 2203