Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w konkursie na sprzedaż przyczepy rolniczej

(Ogłoszenie o konkursie na sprzedaż przyczepy opublikowano w dniu 4 stycznia 2021 r.)

W dniu 12.01.2021 r. odbyło się otwarcie ofert złożonych w ramach odpowiedzi oferentów na zaproszenie do składania ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma : DAWMAR , Dziedzice 36, 74-322 Mostkowo. Wartość oferty : 4137,77 zł . W pliku do pobrania znajduje się skan protokołu z otwarcia ofert.

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Protokół z otwarcia ofert 12.01.2021 r. 162 KB 2321