Rozstrzygnięcie czterech postępowań

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu ogłasza rozstrzygnięcie czterech postępowań prowadzonych w formie – zapytanie ofertowe:

 1. W zakresie zadania : Wykonanie dokumentacji –  projekt  remontu dachu , elewacji i odwodnienia  oraz  izolacji ścian fundamentowych  Budynku nr 1   Domu Pomocy Społecznej w Moryniu –
  najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:
  Budoma – Ryszard Gmyrek , Goszków 23, 74-505 Mieszkowice ;
  cena oferty (brutto) : 49000,00 zł
 2. W zakresie zadania : Remont dwóch kompleksów łazienek w  Budynku nr 2 – Domu Pomocy Społecznej
  w Moryniu- najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:
  Bajewski Robert; Usługi Remontowo Budowlane , ul. Bałtycka 3; 74-300 Myślibórz;
  cena oferty (brutto) : 1199536,85 zł
 3. W zakresie zadania : Remont klatki schodowej w Budynku nr 2  Domu Pomocy Społecznej w Moryniu –
  najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:
  Bajewski Robert; Usługi Remontowo Budowlane , ul. Bałtycka 3; 74-300 Myślibórz;
  cena oferty (brutto) : 60119,87 zł
 4. W zakresie zadania : Remont dwóch  balkonów  funkcjonujących przy Budynku nr 1 Domu Pomocy
  Społecznej w Moryniu – najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:
  Działalność Usługowa – Szpejna Sławomir; ul. Szeroka 10A; 74-503 Moryń
  cena oferty (brutto) : 61185,65 zł