Grant na wsparcie w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. “RAZEM dla DPS” | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MORYNIU

+48 91 4 146 024 Ul. Rynkowa 27, 74-503 Moryń

Grant na wsparcie w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. “RAZEM dla DPS”

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego prowadzące Dom Pomocy Społecznej w Moryniu informuje o otrzymaniu grantu na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. RAZEM dla DPS, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w Środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Close