SERWIS URZĄDZEŃ KOTŁOWNI OLEJOWEJ -ZAPYTANIE OFERTOWE

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu zaprasza do składania ofert w zakresie serwisu urządzeń kotłowni olejowej, funkcjonującej przy Domu Pomocy Społecznej w Moryniu

Zakres serwisu

Kotłownia olejowa:

 1. Analiza spalin
 2. Regulacja palnika
 3. Czyszczenie kotłów
 4. Sprawdzenie ustawień automatyki
 5. Sprawdzenie urządzeń peryferyjnych(instalacja paliwowa, stabilizator ciśnienia , uzdatniacz wody )
 6. Sprawdzenie drożności układu paliwowego.
 7. Czyszczenie filtra siatkowego, kołnierzowego:  dn. 100 – szt. 1

Urządzenia  na wyposażeniu kotłowni:

 • Kocioł olejowy – STREBEL – Ru 1S-5      /250 kW – 1 szt.
 • Kocioł olejowy – De Dietrich – GT 339      /250 kW – 1 szt.
 • Stabilizator ciśnienia – HYDROCAL – Typ 0,3 – 1 szt.
 • Uzdatniacz wody technologicznej  – VITECO – 1 szt.

Instalacja solarna (pojemność instalacji : 150 litrów):

 1. Sprawdzenie ustawień automatyki
 1. Zabezpieczenie przed mrozem – należy sprawdzać odporność na zamarzanie płynu solarnego za pomocą refraktometru.
 2. W razie spadku odporności płynu na zamarzanie do temperatury wyższej niż -20°C należy go wymienić i ponownie odpowietrzyć cały układ.
 3. Ciśnienie w instalacji – należy kontrolować ciśnienie robocze w instalacji solarnej.
 4. Naczynie wzbiorcze – należy sprawdzać ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego. W tym celu należy odłączyć naczynie od instalacji i dokonać pomiaru ciśnienia. Ciśnienie wstępne powinno być o 0,3 bar niższe od ciśnienia napełnienia instalacji.

Urządzenia instalacji solarnej:

 • Panel słoneczny płaski KS2200 TP AC / …. – 30 szt.
 • Moduł rozdzielający WHI sol/heat / wielkość 40#1  – szt. 1
 • Moduł świeżej wody  WHI freshaqua 90 90 l/min    – szt. 2

Podsumowanie

Termin wykonania usługi : nie później niż  10.07.2020 r.

Zakończenie prac serwisowych wykonawca udokumentuje stosownym protokołem/protokołami, co będzie podstawą do uiszczenia zapłaty przez Zlecającego na konto  Wykonawcy wskazane w fakturze Vat.

Protokół  musi zawierać wyszczególnione  informacje o czynnościach serwisowych przeprowadzonych w zakresie urządzeń kotłowni olejowej (pkt. 1-6 ) oraz  w zakresie instalacji solarnej ( pkt 1- 5 )

Ofertę Wykonawca przedstawi w punktach , wyszczególniając koszt poszczególnych czynności oraz koszt dojazdu – jeśli takie występują.

Zamawiający  zastrzega, iż za wady powstałe w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego serwisu odpowiedzialność ponosi wykonawca.

Ceny za wykonanie poszczególnych usług wchodzących w zakres serwisu powinny być przedstawione jako:  ceny netto  .

Stawka Vat  wynosi 8%.

Oferty należy składać do dnia 26.06.2020 r. na adres: dps.moryn.zamowienia@wp.pl

Dane zamawiającego :

Dom  Pomocy Społecznej

ul. Rynkowa 27

74-503 Moryń

NIP : 858-17-133-57

Osoba do kontaktów w powyższej sprawie : Janusz Jackowski , tel. 505 272 287