Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania na dostawę artykułów spożywczych(DPS 1K.345-ZO-01/20)

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu powiadamia o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie -zapytanie ofertowe- na dostawę artykułów spożywczych:

W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty następujących Wykonawców:

(symbolem „**” oznaczono najkorzystniejszą ofertę)

 • ROŚLINY UPRAWNE, PRODUKTY WARZYWNICTWA I OGRODNICTWA

Wpłynęła jedna oferta :

Handel Hurtowy; Dariusz Łukasiewicz; ul. Myśliborska 1A; 66-432 Baczyna**

Cena netto oferty : 50156,00zł /  Cena brutto : 52844,10 zł   –  100 pkt.

 • PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE

Wpłynęła jedna oferta :

MADAR ; Dariusz Watral;  ul. Floriana Krygiera  1; 71-001  Szczecin **

Cena netto oferty : 167033,00 zł /  Cena brutto : 175384,65  zł  –   100 pkt.

 • PRODUKTY MLECZARSKIE  

Wpłynęły dwie oferty :

1)„HARSIO-BELLMAR”; ul. Kardynała Wyszyńskiego 38; 66-400 Gorzów Wlkp. **

Cena netto oferty : 103482,40 zł /  Cena brutto : 108822,20  zł   –  100 pkt

2)Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego, al. Wojska Polskiego 198F; Szczecin

Cena netto oferty : 112853,85 zł /  Cena brutto : 118431,75  zł   –  92 pkt.

 • JAJA SPOŻYWCZE

Wpłynęły trzy oferty :

1)„HARSIO-BELLMAR”; ul. Kardynała Wyszyńskiego 38; 66-400 Gorzów Wlkp. **

Cena netto oferty : 30060,00  zł /  Cena brutto : 3213,00  zł   –  100 pkt.

2) Handel Hurtowy; Dariusz Łukasiewicz; ul. Myśliborska 1A;66-432 Baczyna

Cena netto oferty : 3240,00 zł /  Cena brutto : 3402,00  zł      –   94 pkt.

3) „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ; ul. Żołnierska 20a ; 52-800 Kalisz

Cena netto oferty : 4860,00 zł /  Cena brutto : 5103,00  zł     –   63 pkt.

 • RYBY ŚWIEŻE, PRZETWORZONE ORAZ ŚLEDZIE 

      Wpłynęła jedna oferta :

       PHU „FALA” Grzegorz Romanowski ; ul. Podmiejska Boczna 12 ; 66-400 Gorzów Wlkp. **

Cena netto oferty : 19622,83 zł /  Cena brutto : 20603,98  zł   –  100 pkt.

 • MROŻONKI 

Wpłynęły dwie  oferty :

    1) PHU „FALA” Grzegorz Romanowski ; ul. Podmiejska Boczna 12 ; 66-400 Gorzów Wlkp.

Cena netto oferty : 13485,50  zł /  Cena brutto : 14159,78  zł  – 99 pkt.

    2) „BAMBINO” S.C. ; M. Lewandowski, D. Lewandowski ; ul. Jodłowa 6 ; 89-310 Łobżenica  **

Cena netto oferty : 13363,50  zł /  Cena brutto : 14031,63  zł   –  100 pkt.

 • ARTYKUŁY  Z PRZETWORZONEGO ZIARNA I SKROBI 

      Wpłynęła jedna oferta :

„POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ; ul. Żołnierska 20a ; 52-800 Kalisz **

Cena netto oferty : 4691,40 zł /  Cena brutto : 4928,60  zł    –  100 pkt.

 • ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE

Wpłynęły trzy oferty :

1) „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ; ul. Żołnierska 20a ; 52-800 Kalisz

       Cena netto oferty : 18217,06 zł /  Cena brutto : 20279,84  zł            –  98 pkt.

2)„HARSIO-BELLMAR”; ul. Kardynała Wyszyńskiego 38; 66-400 Gorzów Wlkp.

Cena netto oferty : 18723,69  zł /  Cena brutto : 20757,96  zł  –  97 pkt.

3) „UNIMA” Hurtownia Artykułów Spożywczych ; ul. Zdrojowa 4 ; 65-142 Zielona Góra **

Cena netto oferty : 18115,88  zł /  Cena brutto : 20060,13  zł  –   100 pkt.

 • PRZYPRAWY I ZUPY

Wpłynęły dwie  oferty :

1) „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ; ul. Żołnierska 20a ; 52-800 Kalisz **

Cena netto oferty : 4659,04 zł /  Cena brutto : 5098,58  zł  –   100  pkt.

2) „UNIMA” Hurtownia Artykułów Spożywczych ; ul. Zdrojowa 4 ; 65-142 Zielona Góra

Cena netto oferty : 9234,06  zł /  Cena brutto : 10060,53  zł   –  51  pkt.

 • ARTYKUŁY CUKIERNICZE

Nie wpłynęła żadna oferta .

 • PIECZYWO

Wpłynęła jedna oferta :

Piekarnia  Irena Adamska S.C.; Swochowo 37 ; 74-202 Bielice **

Cena netto oferty : 14581,50  zł /  Cena brutto : 15417,24  zł   –  100 pkt.

Z wykonawcami , których oferty otrzymały największe ilości punktów zostaną zawarte umowy, na warunkach zawartych we wzorze umowy niniejszego postępowania.

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Zatwierdzenie wniosku o wyborze najkorzystniejszej oferty 141 KB 4842