Uwaga do Zaproszenia do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE DPS 1K.345-ZO-01/20

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych nastąpiły zmiany treści załączników 2/5 , 2/8 oraz 2/9.

Aktualne załączniki są do pobrania z zakładki pliki do pobrania.

Załączniki 2/5 , 2/8/ oraz 2/9 zamieszczone wraz z ogłoszeniem z dnia 03.06.2020 zostają unieważnione.