Aktualności

Więcej o: Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy  – dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych(DPS. 1.K.345-02/19)

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy – dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych(DPS. 1.K.345-02/19)

W dniu 22 marca br. Zamawiający otrzymał zapytanie dotyczące asortymentu zawartego w pakiecie nr 6. Treść zapytania oraz odpowiedź  Zamawiającego znajduje się w pliku do pobrania.

Więcej „Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy – dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych(DPS. 1.K.345-02/19)”

Zapytanie ofertowe dotyczące zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach rosnących na terenie DPS w Moryniu

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moryniu zaprasza do składania ofert w zakresie przycinki pielęgnacyjnej drzew :   lipa – 10 szt.; klon -1 szt. ; akacja – 1 szt. W/w drzewa posiadają średnicę nieprzekraczającą 70 cm . Usługa ma polegać na :

  • -redukcji gałęzi dolnych partii drzew;
  • -usunięciu uschniętych gałęzi ;
  • -zrąbkowaniu obciętych gałęzi
  • -wszystkie zabiegi  muszą być wykonane w ramach przepisów dotyczących ochrony środowiska (DZ.U. 2004, Nr 9, poz. 880).
  • -wymagane jest posiadanie :

–  uprawnień do posługiwania się piłą łańcuchową

–  podnośnika samochodowego

Zamawiający prosi o wyszczególnienie kosztów utylizacji zrąbków.

Oferty należy składać w terminie do dnia 26 lutego 2019 r. do godz. 11:00 – na adres: dps.moryn.zamowienia@wp.pl   – i pod tym adresem również należy składać pytania dotyczące sprawy.

W pliku do pobrania znajduje się fotografia, która przedstawia kilka drzew , które wymagają zabiegów pielęgnacyjnych.

 

Ogłoszenie o postępowaniu, w formie zapytanie ofertowe

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moryniu zaprasza do składania ofert na jednorazową  dostawę odzieży roboczej.  Oferty należy składać w terminie  do 25 lutego 2019 r. , do godziny  11:00   –   na adres: dps.moryn.zamowienia@wp.pl .

Wykaz asortymentu odzieży roboczej znajduje się w pliku do pobrania.

 

Informacja o treści złożonych ofert, w przetargu na dostawę oleju opałowego lekkiego

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Dom Pomocy Społecznej informuje, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 300 000 zł

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena  netto oferty Cena brutto oferty Termin dostawy

– ilość dni

1 Oktan Energy & V/L Service Sp. Z o.o.;  ul. Hryniewieckiego 1; 70-606 Szczecin 2396,12 x 100 = 239612,00 2947,23 x 100 = 294723,00 1
 2 Petro Oil Zachód Sp. z o.o. SP.K. ul. Gdańska 5; 70-660 Szczecin 2445,73 x 100 = 244573,00 3008,25 x 100 = 300825,00 1
 3 PHU Dariusz Bobryk, Dorota Bobryk  Sp. j.;  ul. Milczańska 31 D; 70-107 Szczecin 2405,00 x 100 = 240500,00  zł 2958,15 x 100 = 295815,00 2

Dodatkowe informacje dotyczące sesji publicznego otwarcia   ofert znajdują się w pliku do pobrania.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO

Dyrektor  Domu Pomocy Społecznej w Moryniu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych  z nr: 504753-N-2019 , z dnia 08/02/2019 r.

Okres obowiązywania umowy : 12 miesięcy. Termin składania ofert : 19/02/2019 r , godz. 11:00.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu zawarte są w plikach do pobrania.

Zapytanie ofertowe

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moryniu składa zapytanie ofertowe, dotyczące warunków dostawy artykułów higienicznych – szczegóły  w pliku do pobrania.

Zapytanie ofertowe : Dostawa pieczywa w okresie 12 miesięcy

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej , ul. Rynkowa 27, 74-503 Moryń – ponawia  zapytanie ofertowe dotyczące warunków dostawy pieczywa na potrzeby DPS w Moryniu.

Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania zawarte są w plikach do pobrania.