OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO

Dyrektor  Domu Pomocy Społecznej w Moryniu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych  z nr: 504753-N-2019 , z dnia 08/02/2019 r.

Okres obowiązywania umowy : 12 miesięcy. Termin składania ofert : 19/02/2019 r , godz. 11:00.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu zawarte są w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
doc SIWZ 190 KB 3064
doc Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 61 KB 3659
doc Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy 46 KB 3582
doc Załącznik nr 3 Wykaz osób do kontaktów 32 KB 3638
doc Załącznik nr 4 Wzór Umowy_dostawa_oleju 69 KB 3612