Informacja o treści złożonych ofert, w przetargu na dostawę oleju opałowego lekkiego

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Dom Pomocy Społecznej informuje, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 300 000 zł

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena  netto oferty Cena brutto oferty Termin dostawy

– ilość dni

1 Oktan Energy & V/L Service Sp. Z o.o.;  ul. Hryniewieckiego 1; 70-606 Szczecin 2396,12 x 100 = 239612,00 2947,23 x 100 = 294723,00 1
 2 Petro Oil Zachód Sp. z o.o. SP.K. ul. Gdańska 5; 70-660 Szczecin 2445,73 x 100 = 244573,00 3008,25 x 100 = 300825,00 1
 3 PHU Dariusz Bobryk, Dorota Bobryk  Sp. j.;  ul. Milczańska 31 D; 70-107 Szczecin 2405,00 x 100 = 240500,00  zł 2958,15 x 100 = 295815,00 2

Dodatkowe informacje dotyczące sesji publicznego otwarcia   ofert znajdują się w pliku do pobrania.

 

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Informacja o treści złożonych ofert 1 MB 5692