Treści złożonych ofert | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MORYNIU

+48 91 4 146 024 Ul. Rynkowa 27, 74-503 Moryń

Treści złożonych ofert

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moryniu informuje o  treści ofert złożonych w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby DPS Moryń(DPS.1.K.345-02/19)

Szczegółowe informacje dotyczące publicznego otwarcia ofert znajdują się w plikach do pobrania


Close