OGŁOSZENIE dotyczące Dostawy pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych   na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu

W dniu 07/04/2022 r. do treści zaproszenia dołączono odpowiedzi na zapytania Wykonawców oraz zamieszczono uaktualniony formularz załącznika nr 1 – Deklaracja zgodności

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:

http://dpsmoryn.pl/dostawa-pojazdu-do-przewozu-osob-niepelnosprawnych-na-potrzeby-domu-pomocy-spolecznej-w-moryniu-zaproszenie-do-skladania-ofert/