OGŁOSZENIE: Dom Pomocy Społecznej w Moryniu zaprasza do składania ofert na dostawę lodów w okresie: od kwietnia 2018 r. do października 2018 r.

Dom Pomocy Społecznej  w Moryniu zaprasza do składania ofert na dostawę lodów w okresie:

od kwietnia 2018 r. do października 2018 r.

Formularz ofertowy znajduje się w załączniku .

Po wypełnieniu i podpisaniu, formularz należy zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną na adres zamawiającego : zamowienia@dpsmoryn.pl

Oryginał oferty należy zachować na potrzeby formalności związanych z zawarciem umowy.

Termin składania ofert upływa  w dniu   20/04/2018 r. o godz. 12:00

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
doc Zapytanie ofertowe LODY 54 KB 4559