OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO : PRACOWNIK SOCJALNY

OGŁOSZENIE   O   NABORZE  NA  STANOWISKO :   PRACOWNIK   SOCJALNY

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moryniu składa ofertę zatrudnienia na stanowisku : pracownik socjalny.

Wymagane kwalifikacje  wskazuje:

  • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(tekst jednolity Dz. U. z dnia 30 stycznia 2015 r. ,   163 z późniejszymi zmianami
  • ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej(Dz. U. Nr 48, poz. 320)

 

Osoby zainteresowane, proszone są o składanie CV drogą elektroniczną (skan CV) lub  w sekretariacie(oryginał CV) naszego Domu.

Dokumenty w  formie elektronicznej należy składać na adres:  dps.moryn@wp.pl

Dokumenty w formie pisemnej należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera)  na adres:

 

Dom Pomocy Społecznej

ul.Rynkowa 27

74-503 Moryń

 

Telefon kontaktowy: 91 4 146 024, wewn. 21