1% – MOŻESZ POMÓC

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego prowadzące od 1949 r. Dom Pomocy Społecznej w Moryniu powołało Fundację ,,Dzieło Samarytańskie” mającą status Organizacji Pożytku Publicznego.

Cel Fundacji: Prowadzenie działalności na rzecz placówek Zgromadzenia przeznaczonych dla wszystkich, którzy przez niepełnosprawność fizyczną, umysłową i zaniedbanie moralne są nieprzystosowani do normalnego życia.

Fundacja wspiera wszystkie placówki.

Dlatego osoby, które chcą wesprzeć działalność naszego Domu w Moryniu mogą przekazać 1% podatku dochodowego na:

Fundacja Dzieło Samarytańskie
nr KRS 0000321161
wpisując w rubryce ,,Cel szczegółowy 1%” :
,,DPS MORYŃ”

W imieniu wszystkich Mieszkańców i własnym składam serdecznie podziękowanie za każdy gest dobroci.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moryniu