Informacja o wyniku Zapytania ofertowego na dostawę pieczywa na potrzeby DPS w Moryniu w okresie 12 miesięcy

Dom Pomocy Społecznej informuje , że w wyznaczonym terminie (04/07/2018 r. godz. 9:00)  wpłynęła jedna oferta, którą złożył wykonawca:

Piekarnia „IRENA ADAMSKA”

Sosnowa 8

74-110 Banie

Wartość oferty brutto :  33719,22 zł. ( Wartość netto: 31970,90 zł)