Dostawa pieczywa w okresie 12 miesięcy – Unieważnienie zapytania ofertowego

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu  unieważnia zapytanie ofertowe ogłoszone w dniu 26/06/2018 r. Powodem unieważnienia postępowania jest błędnie podany adres poczty elektronicznej zamawiającego.