Zaproszenie do składania ofert na dostawę samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych (nr sprawy DPS 1.K. 02/BUS/2022)

W dniu 11/05/2022 r., o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, złożona przez Wykonawcę: GREEN WAY-Kamila Sadowska, cena netto oferty – 158 000 zł, cena brutto – 194 340 zł. Oferowany pojazd , to : Ford Transit Custom . Po dokonaniu szczegółowej analizy oferty, Zamawiający podejmie decyzję dotyczącą przystąpienia do zawarcia umowy.

Ogłoszenie

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu ogłasza unieważnienie postępowania prowadzonego  w trybie:  Zapytanie ofertowe – dotyczące dostawy pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych- nr sprawy DPS 1.K. 01/BUS/2022

Powód unieważnienia postępowania : w wymaganym terminie(21/04/2022 r. , do godz. 10:30)nie wpłynęła żadna oferta.

OGŁOSZENIE dotyczące Dostawy pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych   na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu

W dniu 07/04/2022 r. do treści zaproszenia dołączono odpowiedzi na zapytania Wykonawców oraz zamieszczono uaktualniony formularz załącznika nr 1 – Deklaracja zgodności

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:

http://dpsmoryn.pl/dostawa-pojazdu-do-przewozu-osob-niepelnosprawnych-na-potrzeby-domu-pomocy-spolecznej-w-moryniu-zaproszenie-do-skladania-ofert/