Poszukiwanie spadkobierców po zmarłej mieszkance

OGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu poszukuje spadkobierców zmarłej mieszkanki:

Pani

EMILII EWY MAŁEK

Urodzonej 23.11.1948r. w miejscowości Żuków Kolonia

Córka: Katarzyny Siczek i Andrzeja Małek

Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłego po przedłożeniu przez nich prawomocnego Postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku. Niepodjęcie depozytu spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą z dnia 18.10.2006r. (Dziennik Ustaw nr 208 poz. 1537 z dnia 21.11.2006r.) o likwidacji niepodjętego depozytu.